Ultimele actualizari

Mediul de afaceri Mediul de afaceri Friday, 04 November 2016 Economia judeţului Vaslui are un caracter predominant agrar, datoritã, în primul rând, suprafeţei mari de teren agricol, şi numãrului ridicat de persoane care locuiesc în mediul rural şi se ocupã cu agricultura. În perioada comunistã zona a cunoscut industrializarea forţatã pentru a reduce decalajul faţã de celelalte judeţe ale ţãrii. Au fost construite unitãţi industriale, iar forţa de muncã a fost ...
Infrastructura Friday, 04 November 2016 Lungimea totalã a cãilor ferate din judeţ este de 250 de kilometri, cu o densitate a reţelei de 47 de km2/1000 km2 , uşor mai ridicatã faţã de media naţionalã. Drumurile judeţene şi comunale necesitã modernizãri, deoarece în prezent doar 21% dintre acestea sunt asfaltate. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale mãsoarã 1.750 de kilometri. Arterele rutiere naţionale care strãbat judeţul au o lungime totalã...
Servicii Servicii Friday, 04 November 2016 Clădirea S.C. CRAV S.A. este nouă, modernă şi dispune de o parcare de aproximativ 250 de locuri, fiind cea mai mare din întreg municipiul. S.C. CRAV S.A. vă oferă următoarele servicii: - spaţii de închiriat (57 de birouri) cu o suprafaţă totală de 1.262 mp. Birourile au suprafeţe cuprinse între 8,96 mp şi 55,91 mp, fiind aplasate astfel:  - parter: 2 birouri, 27,09 mp; - etaj 1: 16 birouri, 392 mp; - etaj 2: 15 birouri, 377,81 mp; - etaj 3: 8 birouri,...

Lungimea totalã a cãilor ferate din judeţ este de 250 de kilometri, cu o densitate a reţelei de 47 de km2/1000 km2 , uşor mai ridicatã faţã de media naţionalã.

Drumurile judeţene şi comunale necesitã modernizãri, deoarece în prezent doar 21% dintre acestea sunt asfaltate. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale mãsoarã 1.750 de kilometri. Arterele rutiere naţionale care strãbat judeţul au o lungime totalã de 381,57 kilometri. Importantã este ruta E581, care face legãtura între Bucureşti şi Chişinãu, prin Huşi, pe la punctul de frontierã Albiţa.

Alimenarea cu apã în sistem centralizat este asiguratã în proporţie de 92% pentru locuitorii din centrelor urbane şi de 15% pentru locuitorii de la sate.

La reţeaua de canalizare sunt racordaţi 68% din locuitorii oraşelor şi doar 5% din locuitorii satelor. Alimentarea cu gaze naturale este asiguratã în proporţie de 50% în mediul urban.

La nivel judeţean existã un program amplu de modernizare a infrastructurii, atât a celei de transport, cât şi a celei de apã-canalizare şi de alimentare cu gaze naturale.