Situat pe râul Bârlad, străbate partea de sud şi sud-est a Podişului Central Moldovenesc, iar în partea centrală se întinde pe Colinele Tutovei şi Dealurile Fălciului, diviziuni ale Podişului Bârladului — parte a Podişului Moldovei.

Relieful este format din dealuri şi văi largi, orientate preponderent nord-sud. Altitudinea maximă: 485 m – Dealul Mângăralei, în nord-vest şi 425m — Dealul Cetăţuii, în partea de nord-est. Altitudinea medie este de 250-350m. Altitudinea minimă este de 10m în lunca Prutului. Clima este temperat continentală cu nuanţe excesive, fiind caracterizat prin veri călduroase şi secetoase şi ierni geroase. Temperaturile sunt cuprinse între 8°C şi 9,8°C şi precipitaţii relativ reduse. Reţeaua hidrografică este reprezentată în special de cursul mijlociu al râului Bârlad, cu afluenţii Vaslui, Crasna, Tutova şi Zeletin, iar în partea de sud-est a judeţului de râul Elan, afluent al Prutului. Principalele lacuri: Grosu], Balta Mare, Hârseţii (lacuri de luncă), Soleşti, Cuibul Vulturilor, Mânjeşti, Tungujei, Căzăneşti, Râpa Albastră, Puşcaşi, Vultureşti, Poşta Elan (lacuri de acumulare), Cârja, Negreşti, Tăcuta, Rediu-Galian (iazuri piscicole).

Din suprafaţa totală de 533.127 ha (2,3% din suprafaţa totală a ţării), 72,2% este zonă agricolă, 16,4% reprezintă păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră şi 11,4% alte suprafeţe (ape, suprafeţe construite, drumuri, căi ferate, etc.).

Localităţile extreme ale judeţului sunt: la nord Tăcuta — Protopopeşti, la sud Tutova — Pochidia, la est Stănileşti — Săratu şi la vest Dragomireşti — Vladia.

Judeţe vecine

    * Judeţul Iaşi, în partea de nord
    * Judeţul Neamţ, în partea de nord-vest
    * Judeţul Bacău, în partea de vest
    * Judeţul Vrancea, în partea de sud-vest
    * Judeţul Galaţi, în partea de sud

În partea de est, peste râul Prut, se află Republica Moldova.

Localităţi

    * Municipii: Vaslui, Bârlad, Huşi
    * Oraşe: Negreşti, Murgeni
    * Comune: 81
    * Sate : 460

sam 42 cj vaslui prezentare crav logo ED

Salvează

Salvează