Ultimele actualizari

Mediul de afaceri Mediul de afaceri Friday, 04 November 2016 Economia judeţului Vaslui are un caracter predominant agrar, datoritã, în primul rând, suprafeţei mari de teren agricol, şi numãrului ridicat de persoane care locuiesc în mediul rural şi se ocupã cu agricultura. În perioada comunistã zona a cunoscut industrializarea forţatã pentru a reduce decalajul faţã de celelalte judeţe ale ţãrii. Au fost construite unitãţi industriale, iar forţa de muncã a fost ...
Infrastructura Friday, 04 November 2016 Lungimea totalã a cãilor ferate din judeţ este de 250 de kilometri, cu o densitate a reţelei de 47 de km2/1000 km2 , uşor mai ridicatã faţã de media naţionalã. Drumurile judeţene şi comunale necesitã modernizãri, deoarece în prezent doar 21% dintre acestea sunt asfaltate. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale mãsoarã 1.750 de kilometri. Arterele rutiere naţionale care strãbat judeţul au o lungime totalã...
Servicii Servicii Friday, 04 November 2016 Clădirea S.C. CRAV S.A. este nouă, modernă şi dispune de o parcare de aproximativ 250 de locuri, fiind cea mai mare din întreg municipiul. S.C. CRAV S.A. vă oferă următoarele servicii: - spaţii de închiriat (57 de birouri) cu o suprafaţă totală de 1.262 mp. Birourile au suprafeţe cuprinse între 8,96 mp şi 55,91 mp, fiind aplasate astfel:  - parter: 2 birouri, 27,09 mp; - etaj 1: 16 birouri, 392 mp; - etaj 2: 15 birouri, 377,81 mp; - etaj 3: 8 birouri,...

Clădirea S.C. CRAV S.A. este nouă, modernă şi dispune de o parcare de aproximativ 250 de locuri, fiind cea mai mare din întreg municipiul.

S.C. CRAV S.A. vă oferă următoarele servicii:

- spaţii de închiriat (57 de birouri) cu o suprafaţă totală de 1.262 mp. Birourile au suprafeţe cuprinse între 8,96 mp şi 55,91 mp, fiindsl 6 aplasate astfel:

 - parter: 2 birouri, 27,09 mp;

- etaj 1: 16 birouri, 392 mp;

- etaj 2: 15 birouri, 377,81 mp;

- etaj 3: 8 birouri, 155,09 mp;

- etaj 4: 8 birouri, 155,09 mp;

- etaj 5: 8 birouri, 155,09 mp.

- spatii pentru targuri si expozitii cu o suprafata de 500 mp care poate fi compartimentat în funcţie de necesităţi;

 sl 3

- sală de conferinţe cu o capacitate de 160 de locuri, cabine de translaţie paralelă pentru traducere simultana in 3 limbi, retroproiector, sonorizare performantă, etc.

sl 1 

- 2 Spatii pentru colocvii si cursuri fiecare oferind spatiul necesar pentru cel putin 25 de persoane 

- spaţii de producţie aflate la demisolul clădirii, cu toate utilităţile.


 

S.C. CRAV S.A. oferă şi alte servicii, ca:

- centru de multiplicare;

- spaţiu de alimentaţie publică tip fast-food;

- reprezentanţă bancară;

- consultanţă în contabilitate, proiecte, managementul calităţii, managementul resurselor umane şi marketing.

Clădirea este dotată cu un generator auxiliar de curent, instalaţie de climatizare, reţele de telefonie şi internet etc.

Salvează

Salvează